Calendari ESO

divendres, 22 de maig de 2009

El Link per muntar els cossos geomètrics té molt material. Només heu de muntar els cossos geomètrics més comuns, són els que es datallen:
+Tetraedre
+Octoedre
+Hexaedre
+Dodecaedre
+Icosaedre
+Prisma
+Piràmide
+Cilindre
+Con
Si baixeu per la pàgina, veureu que hi ha els models en FORMAT PDF, que són més còmodes per imprimir i després muntar

dilluns, 18 de maig de 2009

GEOMETRIA

Teniu direrents materials per a l'estudi de la Geomeria. Us detallo els continguts.

1er Enllaç: Models per muntar els cossos geomètrics. En aquest web trobareu un munt de models peer imprimir i muntar. Només heu de muntar els que són inidcats a la relació del missatge més recent, que teníu a sobre d'aquest.

2er Enllaç: Proporcionalitat Geomètrica: Uns exemples de proporcionalitat (Pàg 1 i 2); definició de segments proporcionals (Pàg 3); formulació del Teorema de Thales (Pàg 4 i 5); i les seves aplicacions (Pàg 6 a 12): Divisió de la recta en segments; Triangles semblants (en posició de Thales) i criteris de semblança de triangles (fixeu-vos clarament en la definició de cada cas de semblança). Cada apartat té uns exercicis on podreu comprovar el que heu après.

3on - 6è Enllaços: Perímetres i àrees de polígons, perímetre de la circumferència i àrea del cercle: Són activitats interactives per aprendre els conceptes respectius fent servir l'ordinador, experimentant virtualment les fòrmules respectives.

7è Enllaç: Cossos poliedres: És un document molt antic on hi ha un resum del que cal saber sobre els poliedres més importants, els seus elements i classificació. També trobareu un formulari pel perímetre i àrea dels polígons, i figures rodones, i de les àrees i volums dels cossos més importants. Finalment una col·lecció de problemes on aplicar la teoria descrita en els fulls anteriors. Les dues últimes pàgines son una part dels mateixos problemes amb una redacció més recent.

la resta d'enllaços són material complementari sobre el tema de geometria